lunes, 20 de abril de 2009

INSCRIPCIONS COPA+OPEN

Tots aquells que vulguin competir a les dues probes hauran de fer un ingres únic de 25€ si es
Todo aquel que quiera competir en las dos pruebas tendra que hacer un unico ingreso de 25€ si
anticipat (indicant nom i cognoms i la paraula "Copa i Open") el mateix dia de la competició el
es anticipada (indicando nombre apellidos i la palabra "Copa i Open") el mismo dia de la compe
preu sera de 35€, cal tenir present que les places del Open son limitades, per aquesta raó es
el precio sera de 35€ hay que tener en cuenta que las plazas del Open son limitadas, razón por
posible el mateix dia de la competició no hi haiguin places per al Open, la organització aconsella la
la cual es posible que el mismo dia de la competición no haya plazas para el Open, la organización
inscripció anticipada per evitar problemes, podreu anar seguint la disponibilitat de a la seguent adreça:
aconseja la inscripcion anticipada para evitar problemas, podeis ir siguiendo la disponibilidad de plazas en :
http://placesopen.blogspot.com/

INSCRIPCIO A LA MODALITAT COMBINADA:

PRIMER: Ingres de 25€ al compte de la Caixa d Tarragona nº 2073 0188 23 0110252741 al fer
PRIMERO: ingreso de 25€ nº de Cta. de la Caixa d Tarragona nº 2073 0188 23 0110252741 al
l´ingres haureu d´indicar el vostre nom i cognom junt amb la paraula "COPA i OPEN".
hacer el ingreso hay que indicar nombre apellidos y la palabra "COPA Y OPEN"
SEGON:haureu d´enviar un mail a ilerbloc@hotmail.com indicant el vostre nom i cognom ,
SEGUNDO:hay que enviar un mail a ilerbloc@hotmaill.com indicando nombre y apellidos
telefon ,Categoria Copa catalana ,localitat i la paraula "COPA I OPEN" .
telefono, Categoria Copa Catalana localidad y la Palabra "COPA Y OPEN"
Rebut aquest mail us confirmarem la vostra incripció via mail.
Recibido este mail confirmaremos la inscripción via mail.
El dia de la competició s´haura d´entregar el resguard del Banc.
El dia de la competición se tendra que entregar el resguardo del Banco.

INSCRIPCIONS A LA COPA CATALANA (LLEIDA)

Preu de la prova: fins el dia 14 de Maig del 2010, será de 20€ en totes les categories excepte la infantils que sera de 15€. El dia de la prova 25€ i 20€ respectivament.
Compte bancari on fer l'ingrés, "Caixa Penedès" 2081-0576-42-3300001344. Indicant: Nom i Cognoms, DNI , edat per categories, centre o entitat, telf o mail contacte. Recordar és obligatori llicencia federativa del any en curs.
Es tornara confirmació via mail.

miércoles, 15 de abril de 2009

INSCRIPCIONS AL OPEN

Les inscripcions al Open seran del dia 20 d´abril al 15 de maig (anticipat 15€) i el dia 16 (20€) , degut a la poca disponibilitat de temps del que disposem per fer aquesta proba hem hagut de limitar les places a 50 participants arribat aquest nombre es tancara la inscripció, podreu anar seguint la disponibilitat de places a la web . http://placesopen.blogspot.com/
La inscripció consta de dues parts :
la primera es l´ingres al compte de la Caixa de Tarragona nº 2073 0188 23 0110252741 al fer l´ingres haureu d´indicar el vostre nom i cognom junt amb la paraula Open.
la segona haurem d´enviar un mail a ilerbloc@hotmail.com indicant el vostre nom i cognom , telefon ,localitat i la paraula "OPEN" aixi podrem anar actualitzant en cada moment la disponibilitat de places.
Rebut aquest mail us confirmarem la vostra inscripció via mail.
Cal recordar que per al Open no caldra estar federat.